Izdelava celostne grafične podobe podjetja

Vsako podjetje sestavlja skupek vidnih sporočil, ki ji pravimo celostna grafična podoba. Srce je logotip, ki mora biti informativen, unikaten in opazen. Vse to predstavlja podjetje, zato je dobro, da so te vizualne enote čim bolj zanimive. Osnovni elementi podjetja so vizitka, dopisni list, pisemska ovojnica (več vrst), žig, račun in ostali potrebni elementi (mape, brošure, obrazci, pogodbe in ostalo). Ker so vse dodatne tiskovine promocijske narave, se tako podjetju širi tudi prepoznavnost. To so recimo potiskane majice, skodelice, plakati, letaki, nalepke in oglasi. Vse te elemente poizkušamo izdelati na unikaten način, pomembno pa je, da so si med seboj podobni oziroma, da imajo rdečo nit. Rdeča nit se prenese na vse tiskovine, digitalne oglase in spletno stran, tako, da kupec prepozna vaše podjetje in se znova vrne. Celostna grafična podoba zajema tudi spletno stran, ki je dandanes ključna v oglaševanju. V zadnjih nekaj letih je število le-teh močno narastlo s tem pa tudi njihova tržna vrednost. Ker smo ljudje vizualna bitja, si radi ogledamo vse, kar navzven deluje lepo in uravnoteženo.

grafično oblikovanje

1. Celostna grafična podoba se začne z izdelavo samega logotipa, ki je zaščitni znak podjetja. Okrog njega se vrti celotna vizualna podoba. Hkrati je glavni element, ki se pojavlja na vseh tiskanih in netiskanih medijih. Vidimo ga na vizitkah, računih, spletnih straneh, plakatih, stavbah, oglasih itd. Določimo mu barvo in obliko.

2. Sledi oblikovanje tiskovin, ki jih pripravimo v različnih formatih. Celostna grafična podoba namreč vsebuje elemente različnih velikosti. V tem koraku poljubno oziroma na željo stranke izdelamo vizitko, dopisni list, račun, žig, ovojnico in ostale dokumente, ki jih stranka želi.

3. V tem koraku izdelamo CGP. kjer so navedena vsa navodila za njegovo uporabo. V njem se nahaja logotip v barvni, črno-beli, negativ in ostalih različicah. Celostna grafična podoba vsebuje opisane in natančno podane barvne vrednosti, razmerja in razmiki med črkami in drugimi elementi.

4. Na koncu izdelamo sam izdelek v sodelovanju s tiskarno. S tem zagotovimo, da je vaš izdelek res takšen, kakršnega želite.